Odchylka průměrné roční a měsíční teploty vzduchu v období 1775–2020 - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 9. 2021
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 48×    2×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

V kruhových diagramech výše jsou zobrazeny roční a měsíční odchylky průměrné teploty vzduchu od ročního či měsíčního průměru za období 1961–1990. Sytá červená indikuje výrazně nadprůměrnou teplotu, sytá modrá podprůměrnou. Roční průměr je vyjádřen barvou středu kruhu, měsíční průměr barvou výsečí dle legendy vpravo dole. Pod kruhy je legenda barev, které jsou odlišné pro měsíční průměry a roční průměry.

U měsíčních průměru jsou odchylky výrazně vyšší než u průměrů ročních.

Absolutně nejchladnější byl rok 1829 (průměr: 4,4 °C, odchylka: -2,9 °C), naopak nejteplejší rok 2018 (průměr: 10,0 °C, odchylka: +2,7 °C). V absolutních hodnotách byl nejchladnějším měsícem prosinec 1788 (-12,7 °C) a měsícem nejteplejším srpen 1807 (+21,6 °C). Měsíce s nejvyšší kladnou a zápornou odchylkou od příslušného měsíčního průměru za období 1961–1990 jsou prosinec 1788 (průměr: -12,7 °C, odchylka: -11,6 °C) a leden 2007 (průměr: 3,2 °C, odchylka: +6,1 °C).

Zajímavá je také skutečnost, že v každém roce byl alespoň jeden měsíc nadprůměrný, avšak vyskytly se roky, ve kterých byly všechny měsíce teplotně nadprůměrné (2015 a 1934). Absolutně nejteplejší roky jsou 2018, 2019, 2015, 2014 a 2020. Nejchladnější 1829, 1789, 1799, 1785 a 1805.