Odchylka průměrné roční teploty vzduchu - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
29. 8. 2021
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 34×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Sloupce v grafu ukazují odchylku průměrné teploty vzduchu pro daný rok od průměrné teploty za období 1961–1990. Čára v grafu ukazuje 10leté shlazené hodnoty odchylky pro celé období 1775–2020. V grafu jsou také vyznačeny roky s nejvyšší kladnou a zápornou odchylkou a v tabulce vpravo je uvedeno 5 roků s nejvýraznějšími odchylkami od průměru. Prstencový graf vpravo dole ukazuje počet let se zápornou odchylkou (modře) a počet let s kladnou odchylkou (červeně) za celé období s výjimkou období vůči kterému je počítána odchylka, tedy 1775–1960 a 1991–2020. Přibližně dvě třetiny roků byly oproti 1961–1990 podprůměrné. Výjimkou je však poslední třicetiletí 1991–2020, kdy naopak byly pouze dva roky ze třiceti podprůměrné. Odchylka od průměru různých období je vyznačena pod hlavním grafem.