Průměrná teplota vzduchu a srážkový úhrn - 1803–2020, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
srážky, teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
28. 8. 2021
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 40×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

V grafu představují jednotlivé body roky. Osa X vyjadřuje průměrnou roční teplotu vzduchu, osa Y srážkový úhrn pro daný rok. Barevně jsou odlišena různá období. V grafu jsou dále vyznačeny konkrétní roky, a to zejména u krajních, tedy v určitém smyslu extrémnějších let. Z grafu můžeme mj. vidět, že celkově nejteplejší byl rok 2018, naopak nejchladnější rok 1829. V posledním třicetiletí nejbohatším na srážky byly roky 2002 a 2010, naopak nejchudší roky 2015 a 2003. Druhým nejteplejším rokem byl rok 2019. Rok 2020 byl zajímavý svou výrazně nadprůměrnou teplotou, ale zároveň nadprůměrným srážkovým úhrnem. Právě tento rok je dobrým příkladem faktu, že teplý rok nerovná se suchý rok a chladný rok nemusí být srážkově bohatý (jak ukazuje např. rok 1858 s výrazně podprůměrnou teplotou, ale i podprůměrným srážkovým úhrnem).