Nejvyšší a nejnižší teploty vzduchu v zimě

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
10. 2. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
 7×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Hlavní graf ukazuje absolutně nejvyšší a absolutně nejnižší teplotu vzduchu za zimu (tříměsíční období od prosince do února). Hodnota reprezentuje průměr těchto absolutních maxim a minim ze stanic v České republice. V grafu jsou vyznačeny konkrétní hodnoty u let s nejvyššími nebo naopak nejnižšími průměry. Přerušované čáry vyznačují průměry pro příslušné dekády. Šedá čára v hlavním grafu ukazuje celkovou průměrnou teplotu vzduchu za danou zimu. Rozdíl mezi maximem a minimem příslušných zim je zobrazen v grafu vpravo nahoře včetně dekádových průměrných rozdílů. Hodnoty průměrného minima, maxima a průměru jsou pro jednotlivé dekády zobrazeny v grafu vpravo dole.

Zatímco v období 1960/61 až 1969/70 byla průměrná nejnižší teplota v zimě téměř -20 °C, v poslední hodnocené dekádě 2010/11 až 2019/20 to bylo o téměř 5 °C více, tedy jen kolem -15 °C. Průměrná teplota vzduchu za celé zimní období se také zvýšila, konkrétně o více než 2,5 °C, z -2,7 °C (1960/61 až 1969/70) na 0,0 °C (2010/11 až 2019/20).