Datum prvního tropického dne v roce

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
8. 6. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
 42×    2×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Graf výše ukazuje výskyt prvního tropického dne v roce, tedy datum prvního dne, kdy teplota vzduchu přesáhla 30 °C. Datum je stanoveno na základě dat ze 133 stanic v České republice s dostatečně dlouhou časovou řadou. Pokud by do hodnocení byly zahrnuty všechny stanice, výsledky by byly vzájemně nesrovnatelné a potenciálně zkreslené. Nejdříve byl tropický den zaznamenán v roce 1962 a 1968 (24. 4.), naopak nejpozději to bylo v roce 1974 (28. 7.).

Trend vyznačený v grafu jasně ukazuje, že se datum průměrně prvního tropického dne posouvá směrem k začátku roku, což souvisí s dlouhodobým oteplováním na našem území. V průměru se první tropický den vyskytne v každou dekádu o 2,6 dne dříve. Jedná se však pouze o lineární trend, v absolutních hodnotách byl tropický den v průměru nejdříve v dekádě 2001-2010.

Za celé hodnocené období se průměrně první tropický den na stanicích v České republice vyskytl 30. května.

V souvislosti s probíhající změnou klimatu a globálním oteplováním, předpokládají modely další posun prvního tropického dne směrem k začátku roku.

Graf vlevo dole ukazuje rozložení výskytu prvního tropického dne v České republice podle dekád. Barva bodu odpovídá měsíci (IV až VII). Z tohoto grafu je patrné, že výskyt prvního tropického dne je v poslední dekádě v průměru dřívější a také nenastávají roky s velmi pozdním prvním výskytem dne s teplotou vzduchu nad nebo rovnu 30 °C.

Absolutně první tropický den se vyskytl v hodnoceném období třikrát už v dubnu, naopak dvakrát až v červenci.