Průměrný roční srážkový úhrn celkově a v lesích

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
srážky
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
3. 5. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 39×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Hlavní graf ukazuje průběh průměrného ročního srážkového úhrnu za období 1961 až 2020, a to pro Českou republiku jako celek (červeně) a pro lesy na území České republiky (zeleně). Přerušovaná čára ukazuje vždy dekádový průměr pro příslušnou oblast (ČR nebo lesy ČR).

Graf vpravo ukazuje pouze dekádové průměry (1961-2020) a také modelové předpovědi budoucích hodnot průměrného ročního množství srážek pro jednotlivá dvacetiletí období 2021 až 2100. Tyto modelové předpovědi vychází z tzv. RCP4,5 scénáře, tedy „středního scénáře“, který předpokládá vrchol emisí skleníkových plynů kolem roku 2040 a následný postupný pokles. Tento scénář je IPCC označován jako nejpravděpodobnější.

Z grafu je patrné, že na území lesů spadne srážek více. Platí to jak pro již naměřená data v období 1961-2020, tak pro předpokládaný vývoj v dalších desítkách let. V tomto směru se však neočekává ani žádná výrazná změna co do rozdílu mezi průměrným ročním srážkovým úhrnem v České republice jako celku a na území lesů. U dekádových průměrů naměřených hodnot (1961-2020) činí rozdíl mezi srážkovým úhrnem v České republice a pouze oblastí lesů od 19 do 24 mm. U tří období v budoucnosti se rozdíl pohybuje od 24 do 26 mm.